Sesje dla dzieci

Zapraszamy dzieciaki na zajęcia z gier fabularnych. Sesje odbywają się w dwóch grupach wiekowych: 6-10 lat oraz 11-15 lat. O uczestnictwie w danej grupie wiekowej decyduje wiek, a nie doświadczenie dziecka. Scenariusze rozgrywane podczas zajęć dopasowane są do rozwoju emocjonalnego dzieci. Sesje dla dzieci odbywają się w formie regularnych spotkań w stałych grupach oraz jednorazowych spotkań — sesji specjalnych. Sesje specjalne, to samodzielne przygody rozgrywane podczas jednego spotkania.

Sesje dla dzieci prowadzone są w trakcie roku szkolnego. Grupy tworzone są na początku każdego semestru i spotykają się regularnie co 2-3 tygodnie. Terminy spotkań ustalane są na początku semestru. Grupy, do których prowadzone są otwarte zapisy spotykają się w soboty lub niedziele. Grupy zamknięte spotykają się ustalonych indywidualnie terminach w dni powszednie.

Jeśli jesteście zainteresowani sesjami regularnymi, skontaktujcie się z nami.

6-10
6
2 h

Sesje dla dzieci

Zapraszamy dzieciaki na zajęcia z gier fabularnych. Scenariusze rozgrywane podczas zajęć dopasowane są do rozwoju emocjonalnego dzieci. Sesje dla dzieci odbywają się w formie regularnych spotkań w stałych grupach oraz jednorazowych spotkań — sesji specjalnych. Sesje specjalne, to samodzielne przygody rozgrywane podczas jednego spotkania.

 

Cena dotyczy sesji specjalnej dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Produkt dostępny na zamówienie

360